Kinderen

Centrum voor Jeugd en Gezin - Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien.
Download meer informatie (pdf)

Home-Start - opvoed- en gezinsondersteuning.
Download meer informatie (pdf)

Jeugdcultuurfonds - het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, de mogelijkheid om lessen op kunst en cultuurgebied te kunnen volgen.

Jeugdsportfonds - het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Nationaal Fonds Kinderhulp - Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. 
Meer informatie....

Stichting Leergeld Nieuwkoop: elk kind doet mee! - Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten door kosten te vergoeden die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed.
Download pdf: Brochure 1 Brochure 2