Voor het uitvoeren van noodhulp aan inwoners van de gemeente Nieuwkoop is veel geld nodig. De gezamenlijke kerken in Nieuwkoop dragen financieel bij aan het noodfonds, maar wij kunnen alle hulp gebruiken.

Als u ons financieel wilt steunen dan ontvangen wij u financiële bijdragen graag op IBANnummer NL04RBRB0955982782 t.n.v. Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE te Nieuwkoop.

Uw bijdrage wordt op prijs gesteld!