Voor de gemeente Nieuwkoop hebben de gezamenlijke kerken in Nieuwkoop het initiatief genomen voor het oprichten van een noodfonds.

Vanuit het oogpunt van christelijke naastenliefde willen we gezamenlijk naar buiten treden om zo een eenheid aan te geven als het gaat om: Omzien Naar Elkaar (O.N.E.). Dit geldt niet alleen voor kerkelijk gebonden inwoners maar voor iedere inwoner van Nieuwkoop.

Er zijn soms situaties van acute nood of zorg waarbij de reguliere instanties niet snel genoeg kunnen schakelen of omdat men net buiten de regeltjes valt. Dan kan het noodfonds wellicht wat betekenen.
Dit kan incidentele financiële ondersteuning zijn maar ook praktische hulp kan worden gegeven. Ook met het oog op de komst van eventuele statushouders lijkt het ons goed om, naast de bestaande organisaties en initiatieven, dat samen als christenen te benaderen en niet iedere kerk voor zich.

Sponsoractie Jumbo

Dinsdag 6 november mocht Freek de Bas als voorzitter van Noodfonds Nieuwkoop One een Cheque ter waarde van €167,25 in ontvangst nemen. Zie het nieuwsbericht

Momenteel wordt hard gewerkt om in het kader van de AVG vast te leggen hoe we omgaan met de privacy binnen het noodfonds.
Zie het nieuwsbericht.

Op 23 januari 2018 was er een informatie avond voor organisaties en kerken die willen deelnemen aan de activiteiten van het noodfonds.
Zie het nieuwsbericht.

Op 6 oktober is de telefonische noodhulp geactiveerd en kunt u bellen naar 06 - 410 500 75.

Op woensdag 30 november 2017 was er een voorlichtingsbijeenkomst voor alle kerken uit de gemeente Nieuwkoop gehouden.
De presentatie is te bekijken via het menu 'downloads'.

Op 5 april 2017 is de stichting opgericht en dat is met alle leden gevierd!
Meer informatie leest u in het nieuwsbericht "Officiële start Noodfonds Nieuwkoop O.N.E.".

Mocht u meer informatie willen ontvangen of vragen hebben, dan kunt u contact met het noodfonds opnemen via het contactformulier van onze website.