Uit Nieuwsregio.nl

Vanuit de hervormde gemeente Nieuwkoop is een aantal maanden geleden het initiatief genomen om een ’interkerkelijk’ Noodfonds te gaan opzetten voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop.

Er zijn soms situaties van acute nood of zorg, waarbij de reguliere instanties niet snel genoeg kunnen schakelen of omdat men net buiten de regeltjes valt. Dan kan het Noodfonds wellicht iets betekenen. Dit kan incidentele, financiële ondersteuning zijn, maar er kan ook praktische hulp worden gegeven.

Landelijk zijn er al een aantal van dit soort Noodfondsen. In de kern Nieuwkoop bleken alle 6 kerken (Evangelische gemeente De Brug, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde kerk PKN, Remonstrantse gemeente, Rooms-katholieke kerken en de Hervormde gemeente) enthousiast over het idee te zijn en mee te willen werken. De 6 deelnemende kerken worden symbolisch weergegeven in de 6 handen van het logo. 

Na een lang voorbereidingstraject zijn afgelopen week de statuten getekend en kwamen de initiatiefnemers op maandagavond 10 april bij elkaar om de officiële start te vieren. Naast de initiatiefnemers zijn er ook al toezeggingen van kerken binnen de gehele gemeente Nieuwkoop die willen gaan aansluiten bij het fonds.

Het Noodfonds is er voor alle Nieuwkopers! Vanuit het oogpunt van naastenliefde willen we gezamenlijk naar buiten treden om zo een eenheid aan te geven als het gaat om: Omzien Naar Elkaar (O.N.E.). 


Voorzitter Freek de Bas snijdt de taart aan

Meer informatie over het Noodfonds is te vinden op www.noodfondsnieuwkoopone.nl

Kerkblad PKN regio Nieuwkoop

Officiële oprichting
Stukje uit het kerkblad 'PKN regio Nieuwkoop' van 14-4-2017