Missie

Als gezamenlijke kerken in Nieuwkoop klaar staan voor de medemens in nood uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. We willen er zijn voor alle inwoners van de burgerlijke gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken. Als voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, bieden wij, binnen onze eigen grenzen, incidenteel materiële en/of immateriële hulp. 'Helpen waar geen helper is'. Daarnaast leveren wij een bijdrage om bij deze mensen, het leven structureel op orde te brengen.

Visie

Wij willen mensen de helpende hand bieden zodat er iets in hun situatie verbetert.