Disclaimer -  zorgdragen voor juiste informatie

Deze website is een product van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE. De organisatie besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld dan wel achterhaald is. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve dan ook geen rechten worden ontleend.

Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via de website van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De organisatie kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Foto en Videomateriaal

De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze site om toestemming te vragen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Mocht u bezwaar hebben tegen bepaalde foto's of videofilms waarop u te zien bent, neem dan contact op met de webredactie via info@noodfondsnieuwkoopone.nl . Het logo van Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE mag nimmer zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.