De oprichting van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. is een samenwerking van de onderstaande kerken. Overige kerken uit de gemeente Nieuwkoop zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het noodfonds.

 • Christelijk Gereformeerde kerk
 • Evangelische gemeente De Brug
 • PKN Nieuwkoop (Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente)
 • Remonstrantse gemeente
 • Rooms Katholieke kerk
 • Ontmoetingskerk (Nieuwveen)
 • PCI Clara en Franciscus
 • Pinkstergemeente Immanuël Nieuwveen
 • Gereformeerde Kerk Ter Aar
 • Hervormde gemeente Ter Aar
 • Gereformeerde kerk Woerdense Verlaat
 • Protestantse gemeente PKN Zevenhoven