In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor het noodfonds. Noodfonds Nieuwkoop ONE werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is vastgesteld door het bestuur van Noodfonds Nieuwkoop ONE. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe Noodfonds Nieuwkoop ONE met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot Noodfonds Nieuwkoop ONE goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De verklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot Noodfonds Nieuwkoop ONE wendt. Soms zal Noodfonds Nieuwkoop ONE expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of een intakeformulier.

Het privacyreglement leest en download u hier (PDF).

De privacyverklaring leest en download u hier (PDF).